Om OssProduktionerBildgalleriKontaktinformation

Kontaktinformation styrelsen

Funktion        Namn                                    E-post                                                   Telefon

Ordförande    Kristina Billmark Elfstrand    k_billmark@hotmail.com                 070-5125177  

Sekreterare    Annika Wikström                anwi12@handelsbanken.se              070-289 70 51

Kassör           Nils Erik Falk                       nefalk@helsingenet.com                  070-6593927

Ledamot        Karin Svärd                         karin.svard@gmail.com                    073-042 54 04

Ledamot        Matilda Wengelin                 matilda.wengelin@gmail.com           073-8198245

 

Ledare:

Katarzyna Pawlak                                     kasiek33@wp.pl                                076-7715223